Diskusija par pilsētbūvnieciskiem risinājumiem Ziemeļeiropas un Latvijas arhitektūrā