Heli Lāksonenas dzejas izlases “Soul. Burkans. Undens” atvēršanas svētki