Pētījuma "Ziemeļvalstu sadarbība Igaunijā, Latvijā un Lietuvā" prezentācija