Diskusija "Jaunieši un garīgās veselības veicināšana. Ieskats Latvijas un Islandes pieredzē"