INFORMATĪVAIS SEMINĀRS PAR ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTU MOBILITĀTES PROGRAMMU “KULTŪRA”