BALTIJAS-ZIEMEĻVALSTU SADARBĪBAS 25.GADADIENAI VELTĪTĀ PIEŅEMŠANA