Kāpēc bioekonomika ir pievilcīga Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs?