DISKUSIJA PAR ANO ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶIEM, BIOEKONOMIKU UN KLIMATA PĀRMAIŅĀM