MEŽA NOZARE BIOEKONOMIKAI: IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI KLIMATA PĀRMAIŅU GADSIMTĀ