Galerijas

28.09.2016.

MEŽA NOZARE BIOEKONOMIKAI: IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI KLIMATA PĀRMAIŅU GADSIMTĀ

19.09.2016.

SEMINĀRS PAR PĀRTIKAS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU PAŠVALDĪBĀS UN SKOLĀS

15.09.2016.

ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTU LAIKMETĪGĀS MĀKSLAS IZSTĀDE “(NE)REDZAMIE SAPŅI UN STRAUMES” ATKLĀŠANA

15.09.2016.

INFORMATĪVAIS SEMINĀRS PAR ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTU MOBILITĀTES PROGRAMMU “KULTŪRA”

01.09.2016.

STARPTAUTISKS SEMINĀRS PAR SABIEDRĪBAS DROŠĪBAS JAUTĀJUMIEM

Semināra mērķis bija izprast pašreizējo situāciju sociālās drošības jomā Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs un attīstīt iespējamo starptautisko sadarbību pētniecības jomā.

26.08.2016.

MEDIJU PRATĪBAS STIPRINĀŠANA IZGLĪTĪBAS PROCESĀ – BALTIJAS VALSTU PIEREDZE UN ZINĀŠANAS

26.08.2016.

IEGULDĪJUMS LATVIJAS BIOEKONOMIKAS STRATĒĢIJAS ATTĪSTĪBĀ – LABĀS PRAKSES PIEMĒRI NO ZIEMEĻVALSTĪM

23.08.2016.

BALTIJAS-ZIEMEĻVALSTU SADARBĪBAS 25.GADADIENAI VELTĪTĀ PIEŅEMŠANA

23.08.2016.

DISKUSIJA VELTĪTA BALTIJAS-ZIEMEĻVALSTU SADARBĪBAS 25.GADADIENAI "1991-2016 UN CEĻŠ TĀLĀK"

2016.gada 22.augustā Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā rīkaja Apaļā galda diskusiju veltītu Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības 25.gadadienai "1991-2016 un ceļš tālāk"

03.08.2016.

TĪRO TEHNOLOĢIJU (CLEANTECH) BIZNESA IDEJU KONKURSA CLIMATELAUNCHPAD LATVIJAS FINĀLS 2016

2.augustā notika tīro tehnoloģiju (CleanTech) biznesa ideju konkursa ClimateLaunchpad Latvijas fināls, kura laikā tika izvēlētas 3 labākās biznesa idejas dalībai Eiropas finālā Tallinā! Latvijas finālā piedalījās deviņas komandas, kas izstrādājušas savas idejas tīro tehnoloģiju jomā. Ideju vidū ir gan apkures katls, kurā siltumenerģiju iegūst ar biomasas atlikumu kompostēšanas palīdzību, gan automatizēts drons lauksaimniecības platību apsekošanai un mēslošanai, gan augstas lietderības ģenerators, kas siltumu pārvērš elektroenerģijā. Trīs perspektīvāko ideju komandas oktobrī dosies uz Eiropas finālu Tallinā.