Kultūra

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Visi pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: www.nordiskkulturkontakt.org

Kontaktpersona Latvijā Ieva Hermansone +371 28682639, ieva@norden.lv

 

Programmas aktuālie pieteikšanās termiņi 2020. gadā:

 Radošo braucienu atbalsts

No 17.jūlija līdz 17.augustam

No 18.septembra līdz 19.oktobrim 

 

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu izveidei

No 9.septembra līdz 9.oktobrim