Kultūra

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Visi pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: www.nordiskkulturkontakt.org

 

Programmas aktuālie pieteikšanās termiņi 2020. gadā:

 

Radošo braucienu atbalsts

No 3.janvāra līdz 4.februārim

No 3.marta līdz 3.aprīlim 

No 17.jūlija līdz 17.augustam

No 18.septembra līdz 19.oktobrim 

 

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu izveidei

No 22.janvāra līdz 21.februārim 

No 9.septembra līdz 9.oktobrim 

 

Atbalsts ilglaicīgu sadarbības tīklu izveidei

No 22.janvāra līdz 21.februārim 

 

Atbalsts mākslinieku rezidencēm

No 8.janvāra līdz 7.februārim Kontaktpersona Latvijā Ginta Tropa +371 26362558, ginta@norden.lv