Nordplus

Nordplus programma piedāvā īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, lai veicinātu starpkultūru sadarbību, uzlabotu un ieviestu jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. 

Projektu pieteikšanas termiņš noslēdzās 2020.gada 3.februārī

Nordplus piedāvā 5 apakšprogrammas: Jauniešu, Augstākās izglītības, Pieaugušo, Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā. 

Programmā piedalās Ziemeļvalstis - Dānija, Somija, Islande, Norvēģija, Zviedrija, Grenlande, Fēru un Ālandu salas - un Baltijas valstis - Lietuva, Igaunija un Latvija.

Lai izstrādātu projekta pieteikumu, ir nepieciešams atrast sadarbības partnerus no vairākām Nordplus programmas dalībvalstīm un reģioniem, izmantojot projektu partneru datu bāzi Nordplus FIND A PARTNER

Vairāk par projektu konkursu iespējams uzzināt Nordplus oficiālajā vietnē 

Latvijā NORDPLUS programmas administartora funkcijas veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.