NVO programma Baltija jūras reģionam

NVO programmas Baltijas jūras reģionam mērķis ir veidot ciešāku saikni starp Ziemeļvalstu, Baltijas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas nevalstiskajām organizācijām.

Nākamais pieteikšanās termiņš tiks paziņots 2020.gada pavasarī.

Detalizēta informācija par pieteikšanos  https://www.norden.org/en/funding-opportunities/nordic-council-ministers-funding-programme-ngos-baltic-sea-region

Kontaktpersona: Julie Sofie Østbjerg, julost@norden.org, +45 81901097.

 

Atbalstītie projekti:

2017