Valsts administrācija

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt administratīvā darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā.

Programmai var pieteikties valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki (2-8 personas grupā). Programma atbalsta pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu. Programmu administrē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā, kontaktpersona Madis Kanarbik, +372 7423625, public.administration@norden.ee.

Nākamais termiņš tiks izsludināts 2021.gada pavasarī.

No Latvijas 2020.gadā tika saņemti 12 pieteikumi. Mobilitātes granta saņēmēju sarakstā ir 4 Latvijas pašvaldības – Ādažu, Skrundas, Rīgas un Saldus. Tāpat atbalstu pieredzes apmaiņas braucieniem saņema virkne valsts institūciju – Dabas aizsardzības pārvalde, Mežu pētīšanas stacija, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, Administratīvā apgabaltiesa, Tiesu administrācija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Latvijas Pašvaldību savienība.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Valsts administrācija 2020 statistika.

Informācija par programmu šeit.

Kontaktpertsona Latvijā Daina Mežecka, +371 29394399, daina@norden.lv