Valsts administrācija

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt administratīvā darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā.

Programmai var pieteikties valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki (2-8 personas grupā). Programma atbalsta pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu. Programmu administrē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā, kontaktpersona Madis Kanarbik, +372 7423625, public.administration@norden.ee.

Pieteikšanās termiņš: 2018.gada 15.oktobris

2017.gadā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija" saņēmusi 80 pieteikumus no valsts un pašvaldību ierēdņiem, no kuriem 61 pieteikums tika apstiprināts. Finansējums tika piešķirts 57 grupu pieteikumiem, 3 tīklošanās projektiem un 1 individuālajam pieteikumam. Kopējais piešķirtais budžets ir 304 671 eiro. No Latvijas saņemti 26 pieteikumi un atbalstīti 19.

 Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Valsts administrācija 2017 statistika.

Informācija par programmu šeit.

Kontaktpertsona Latvijā Daina Mežecka, +371 29394399, daina@norden.lv