Valsts administrācija

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt administratīvā darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā.

Programmai var pieteikties valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki (2-8 personas grupā). Programma atbalsta pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu. Programmu administrē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā, kontaktpersona Madis Kanarbik, +372 7423625, public.administration@norden.ee.

Saistībā ar sarežģīto starptautisko situāciju, ko izraisījis COVID-19, pieteikšnās termiņš Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai pārcelts uz 2020. gada 30. maiju.

2019.gadā programmas kopējais budžets sasniedza 299 971 EUR. Kopumā tika apstiprināti 54 pieteikumi no Baltijas un Ziemeļvalstīm, no tiem 50 grupu apmeklējumi, 3 tīkla projekti un 1 individuāls mācību apmeklējums, kuros iesaistījās 338 ierēdņi. No Latvijas tika saņemti 28 pieteikumi un 26 no tiem saņēma atbalstu.

2019.gadā finansiālo atbalstu saņēma mobilitātes projektu pieteikumi no 10 Latvijas pašvaldībām - Ādažu, Cēsu, Ikšķiles, Jelgavas, Kuldīgas, Ķekavas, Mārupes, Rīgas, Ropažu, Salaspils un Valmieras, no 4 ministrijām - Vides aizsardzības un reģionālas attīstības, Ekonomikas, Labklājības un Iekšlietu ministrijām, no virknes tiesībsargājošo institūciju - Administratīvās apgabaltiesas, Augstākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Tiesu administrācijas, Zemgales apgabaltiesas un Tiesībsarga biroja, kā arī no Valsts izglītības attīstības aģentūras, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Pārresoru koordinācijas centra, Konkurences padomes un Meža pētīšanas stacijas.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Valsts administrācija 2019 statistika.

Informācija par programmu šeit.

Kontaktpertsona Latvijā Daina Mežecka, +371 29394399, daina@norden.lv