Valsts administrācija

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt administratīvā darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā.

Programmai var pieteikties valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki (2-8 personas grupā). Programma atbalsta pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu. Programmu administrē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā, kontaktpersona Madis Kanarbik, +372 7423625, public.administration@norden.ee.

Pieteikšanās termiņš: 2020.gada 30.marts

2018.gadā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija"  tika saņemti 53 pieteikumi, bet atbalstīti 49 pieteikumi. No Latvijas atbalstu saņēma 11 pieteikumu iesniedzēji – Vides un reģionālās attīstības ministrija,  Cēsu novada un Baldones novada pašvaldības, Ieslodzījumu vietu pārvalde, koncertzāle “Lielais dzintars”, Rīgas domes Labklājības departaments, Zemgales apgabaltiesa, Valsts meža dienests, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Tiesu administrācija, Latvijas Republikas Tiesībsargs.

 Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma Valsts administrācija 2019 statistika.

Informācija par programmu šeit.

Kontaktpertsona Latvijā Daina Mežecka, +371 29394399, daina@norden.lv