Zviedrija - prezidējošā valsts Ziemeļu Ministru padomē 2008. gadā

2008.gadā prezidentūru Ziemeļu Ministru padomē rotācijas kārtībā no Somijas pārņem Zviedrija. Zviedrija izstrādājusi darbības programmu nākamajam gadam ar nosaukumu Apkopojot spēkus.

Programma sadalīta četrās prioritārajās darbības jomās:

Konkurētspēja - Klimats - Kreativitāte - Koordinācija.

Šie četri atslēgas vārdi kalpo kā sasniedzamie virsuzdevumi un tie nosaka veicamās aktivitātes. Sektorālās programmas sniedz detalizētāku ieskatu izvirzītajās prioritātēs. 

 

Programma Apkopojot spēkus angļu valodā

http://norden.org/pub/ovrigt/ovrigt/uk/ANP2007741.pdf