2006. gada februāris

EIROPAS IDENTITĀTE NESENO NOTIKUMU DĀNIJĀ UN EIROPAS SAVIENĪBĀ KONTEKSTĀ
 
Ceturtdien, 23.februārī plkst. 18:00 notiks paneļdiskusija par Eiropas identitāti neseno notikumu Dānijā un ES kontekstā. Paneļdiskusijas norises vieta: Dānijas Kultūras institūts, Rīgā, Marijas ielā 13/3 (Berga Bazārs).

Trīs akadēmisko aprindu pārstāvji - Daniels Taršiss (Daniel Tarschys), bijušais Eiropas Padomes ģenerālsekretārs, pašreiz - Stokholmas Universitātes profesors (Zviedrija), Like Frīse (Lykke Friis), bijusī „Dānijas Industrijas” Eiropas politikas nodaļas vadītāja, pašreiz – nesen ievēlētā Kopenhāgenas Universitātes prorektore (Dānija) un Žaneta Ozoliņa, Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas profesore (Latvija) diskutēs par aktuāliem notikumiem Eiropā un mēģinās rast atbildes uz jautājumiem: Kas ir Eiropas (Savienības) identitāte? Vai tāda eksistē?

Nesenie notikumi Eiropā - referendumi Nīderlandē un Francijā, dāņu karikatūru krīze - liek uzdot virkni jautājumu: Vai pastāv Eiropas solidaritāte? Varbūt Savienība pastāv tikai tik ilgi, kamēr ir kopīgas intereses? Kādas ir ”Eiropas pamatvērtības”? ES devīze ir „Vienota dažādībā” – vai tas atbilst patiesībai? Kā vienot daudzās tautas, reliģijas un kultūras Eiropas Savienībā?

Pasākums notiks angļu un latviešu valodā ar sinhrono tulkojumu uz latviešu / angļu valodu. Interesenti tiek lūgti pieteikties pa tālruni 7289994, jo vietu skaits ierobežots.

Paneļdiskusiju organizē Dānijas Kultūras institūts, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā un Eiropas Kustība Latvijā.

 
NOSLĒDZIES „ENERGY++” KONKURSS
 
Noslēdzies Ziemeļu Ministru padomes projekta „Energy++” ietvaros organizētais konkurss Latvijas, Lietuvas un Igaunijas augstskolu enerģētikas fakultāšu studentiem. Konkurss, kas norisinājās „Energy++” projekta Interneta lapā no 2005. gada 15. novembra līdz 5. decembrim, bija veltīts energoefektivitātes, enerģētikas politikas un enerģijas patēriņa vadības mājokļos jautājumiem. Tā mērķis bija pievērst nākamo enerģētikas nozares speciālistu uzmanību procesiem, kas uzskatāmi par vienu no Eiropas Savienības enerģētikas politikas prioritātēm. 2006. gada 20. janvārī Ziemeļu Ministru padomes biroja telpās Rīgā norisinājās konkursa uzvarētāju apbalvošana. Konkursa laureāti: 1. vieta - A.Kamenders (RTU, Latvija), 2. vieta - I.Bankauskas (VTU, Lietuva) , 3. vieta - L.Bušmane (RTU, Latvija), veicināšanas balva – G.Žogla (RTU, Latvija).

Ziemeļu Ministru padomes projekta „Energy++” laikā izveidotā Interneta lapa ir iecerēta kā viens no instrumentiem, kas palīdz sasniegt enerģētikas politikā izvirzītos mērķus, izmantojot starpvalstu sadarbību, pieredzes apmaiņu un informēšanu par enerģētikas attīstību. Lapas adrese: www.moreenergyfun.com.

 
ZIEMEĻU MINISTRU PADOME ATVER BIROJU KAĻIŅINGRADĀ
 
Pagājušā gada nogalē, 22.decembrī Maskavā tika parakstīta vienošanās starp ZMP un Krievijas Federāciju par jauna Ziemeļu Ministru padomes biroja atvēršanu Kaļiņingradā.

Ziemeļu Ministru padomei ir bijuši biroji Baltijas valstīs kopš 1991.gada un Sanktpēterburgā kopš 1995.gada. ZMP sadarbība ar Ziemeļrietumu Krieviju tagad kļūs ciešāka, iesaistot Kaļiņingradas apgabalu.

Sadarbībā ar vietējām institūcijām, birojs koordinēs un ieviesīs dzīvē ZMP Krievijas programmu Kaļiņingradā, jo īpaši saistībā ar jaunajām ZMP vadlīnijām un sadarbības programmu ar ZR Krieviju.

Kaļiņingradā dzīvojošajiem valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, pētniekiem, māksliniekiem, politiķiem un biznesa cilvēkiem būs iespēja piedalīties ZMP apmaiņas un sadarbības tīklu veidošanas programmās.

Sadarbību ar ZR Krieviju un Baltijas valstīm, ZMP ir izvirzījusi kā vienu no savām prioritātēm, un šai sadarbībai tiek atvēlēti apmēram 20% no ZMP ikgadējā budžeta. 

    
BALTKRIEVIJAS STUDENTI APGŪS DEMOKRĀTIJAS UN CILVĒKTIESĪBU JAUTĀJUMUS UNIVERSITĀTĒ VIĻŅĀ

Ziemeļu Ministru padome un ES Komisija 2005.gada nogalē parakstīja līgumu, lai īstenotu projektu, kas atbalstīs Eiropas Humanitāro universitāti (European Humanities University) Baltkrievijā, tādejādi radot iespēju 350 Baltkrievijas studentiem studēt Lietuvā demokrātijas un cilvēktiesību jautājumus. Eiropas Humanitārās universitātes filiāli  kā pēdējo neatkarīgo universitāti Baltkrievijas varas institūcijas slēdza 2004.gada jūlijā. Šobrīd EHU filiāle atradīsies Lietuvas galvaspilsētā Viļņā.

Ziemeļu Ministru padomes Ģenerālsekretārs Pērs Unkels norāda, ka universitātes atbalstīšana vienlaicīgi nozīmē atbalstu demokrātijai un cilvēktiesībām Baltkrievijā. Atbalsts EHU ir arī daļa no plašākas Ziemeļvalstu vēlmes sadarboties ar Baltkrieviju. Cits piemērs ir pārrobežu reģionālais projekts „Baltijas Eiro-reģionu sadarbības tīkls”, kurā arī ir iesaistīti Baltkrievijas pierobežu rajoni. Abi projekti ir veidojušies ciešas Eiropas Savienības un Ziemeļu Ministru padomes sadarbības rezultātā. 

Jaunais finansējums Eiropas Humanitārai universitātei nodrošinās iespēju 350 studentiem no Baltkrievijas studēt virkni priekšmetu un iegūt Eiropā atzītu kvalifikāciju. ES Komisijas finansējums tiek sniegts no programmas „Eiropas iniciatīva demokrātijai un cilvēktiesībām”. Šis Baltkrievijas universitātes projekts ilgs trīs gadus, un tā kopējais budžets ir 20 miljoni dāņu kronu, kas ir aptuveni 1.880.000,00 LVL. Bez Eiropas Savienības un Ziemeļu Ministru padomes, arī Somija un Zviedrija ir sniegušas savu ieguldījumu projektā. Projekts - Baltkrievijas augstākā izglītība demokrātijai un cilvēktiesībām – tiks īstenots sadarbībā ar Eiropas Humanitāro universitāti.

Projekta laikā izvēlētas bakalaura un maģistra studiju programmas, kas orientētas uz zināšanu nodošanu, kas nepieciešamas demokrātisku institūciju, pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību attīstībai Baltkrievijā.

Studenti no Baltkrievijas varēs Viļņā studēt šādās programmās:

 • Bakalaura programmas:
  Politikas zinātne. Eiropas Studijas
  Žurnālistika
  Sociālā un politikas filozofija
  Baltkrievijas kultūras mantojums un nacionālās identitātes veidošana
  Starptautiskās tiesības
    
 • Maģistra programmas:
  Eiropas studijas
  Starptautiskās un Eiropas tiesības
  Dzimumu līdztiesība, kultūra un sabiedrība
  NVO menedžments
  Sociālā teorija un politikas filozofija

Triju gadu laikā studijas būs pieejamas 350 Baltkrievijas studentiem. 2005/2006. mācību gadā bakalaura studijās tiks uzņemti 170 studenti, bet maģistra studijās – 90 studenti, savukārt 2006/2007 mācību gadā – 90 maģistra studiju studenti.

Eiropas Humanitārā universitāte
http://www.ehu-international.org/index_eng.html  
  
Eiropas iniciatīva demokrātijai un cilvēktiesībām
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm