Mobilitātes programmas “Kultūra” piedāvātās iespējas

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti, mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi visās mākslas nozarēs. 2012. gadā šajā programmā kopumā notika astoņi projektu konkursi - četri mobilitātes, viens rezidenču atbalsta, divi īstermiņa sadarbības tīklu veidošanas un viens ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanas projektu konkurss. Latvijas radošo profesiju pārstāvju un kultūras organizāciju interese par iespējām pretendēt uz programmas finansējumu katru gadu pieaug.
2012. gadā programmas ietvaros pavisam piešķirtas 39 mobilitātes stipendijas radošiem braucieniem uz Ziemeļvalstīm. Latvijas profesionāliem māksliniekiem un citu radošo profesiju pārstāvjiem piešķirts finansējums 75 300 eiro apmērā. Latvijas dalībnieki, kuri saņēmusi atbalstu, ir: Solvita Krese, „Latvijas Literatūras centrs”, Inguna Audere, „Latviešu tautas mūziķi un etnomuzikologi”, Sandis Laime, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Inta Balode, „RIXC”, Inga Lāce, Kristīne Alksne, Nomadi, Maija Burima, Ieva Birzkopa, „Amber Coast Artists”, Sandis Kondrāts, Kārlis Neimanis, Gundega Laiviņa, Zane Zajančkauska, Dana Indāne, komiksu kultūras žurnāls „Kuš!”, „Orbīta”, Inese Zandere, Inta Ruka, „Rīga vēl nav gatava”, Antra Dreģe, „Steppenwolf”, Liepājas Simfoniskais orķestris, „Rakstniecības un mūzikas muzeja kuratori”, Laris Krēsliņš, „Mareunrols”, Ēriks Ešenvalds, „Ģertrūdes ielas teātris”, Elīna Cire, Zane Gruntmane, Kaspars Lielgalvis, „Dabas koncertzāle”, Kaspars Vanags un Margo Zālīte.
Savukārt īstermiņa sadarbības tīklu programmā atbalstīti trīs Latvijas kultūras organizāciju (Liepājas Leļļu teātris, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs un Latvijas Radio koris) iesniegtie projekti par kopēju summu - 39 500 eiro. Tāpat Latvija ir iesaistīta sešos citu valstu pieteiktajos projektos.
Ilgtermiņa sadarbības tīklu programmā atbalstīts viens projekts no Latvijas par kopējo summu 60 000 eiro, kuru iesniedzis Jauno mediju kultūras centrs „RIXC”, turklāt Latvija ir arī iesaistīta trīs citu valstu pieteiktajos projektos.
Rezidenču centru atbalsta programmā piešķirts finansējums divām organizācijām - Starptautiskajai Ventspils rakstnieku un tulkotāju mājai un Starpnozaru mākslas grupas „Serde” rezidenču centram. Kopējā atbalsta summa ir 14 680 eiro.
Latvijas pārstāvji bija iesnieguši pieteikumus arī  Kultūras un mākslas programmai (šajā programmā Baltijas valstis nepiedalās ar līdzfinansējumu, tomēr pieteikumus var iesniegt), kuras ietvaros atbalstīts viens projekts no Latvijas, kuru iesniedzis „Skaņu mežs”. Piešķirtā summa ir 3000 eiro.
Kopumā 2012. gadā Latvija no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ir saņēmusi finansējumu 189 480 eiro apmērā, kā arī 3000 eiro, kas piešķirti no Kultūras un mākslas programmas.
Katra valsts piedalās programmas finansēšanā ar noteiktu līdzmaksājumu. Baltijas valstu ikgadējo iemaksu aprēķina pēc katras valsts IKP uz vienu iedzīvotāju attiecīgajā gadā. KM Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” īstenošanai 2012. gadā piešķīra finansējumu 23 230 latu apmērā. Latvija ar līdzfinansējumu mobilitātes programmā piedalās no 2009. gada. Programmu „Kultūra”, kuras viens no mērķiem ir dinamiska Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kultūras dzīves veidošana, līdzfinansē Kultūras ministrija (KM), savukārt to administrē Ziemeļvalstu Kultūras kontaktpunkts Somijā.

Joprojām turpinās projektu iesniegumu pieņemšana vairākās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta aktivitātēs.
Līdz 6. februārim Latvijas radošo profesiju pārstāvji Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Mobilitātes programmas “Kultūra” ietvaros var pieteikties radošo braucienu atbalstam, savukārt līdz 27.februārim  - īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai. Visi pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras kontaktpunkta mājas lapā: www.kknord.org