Jaunumi

30.06.2009.

Latvijas dalība Nordplus Ietvarprogrammā: 2009. gada konkursa rezultāti

Šomēnes, jūnijā, Nordplus Ietvarprogrammas 2009. gada konkursa dalībnieki uzzināja programmas konkursa rezultātus. Šajā Ziemeļu Ministru padomes izveidotajā izglītības sadarbības programmā, kurā piedalās pie...

19.06.2009.

Ziemeļvalstis atgādina par klimata jautājumiem

Ziemeļvalstu premjerministri acina pārējās pasaules valstis vienoties par savstarpēji saistošiem pasākumiem klimata pārmaiņu apturēšanā, tiem atvēlot nozīmīgu vietu uz turpmāko gadu politiskās skatuves. Īpaš...

12.06.2009.

Enerģētika: Baltijas jūras reģiona saliedēšana vai šķelšana?

Pēdējos gados Baltijas jūras reģiona loma Eiropas Savienības un Krievijas enerģētikas sasaistē ir augusi. Tajā pašā laikā ES un atsevišķās reģiona valstīs ir notikušas būtiskas izmaiņas tieši enerģētikas jomā.

10.06.2009.

Ziemeļu vēsmas ES Baltijas jūras reģiona stratēģijā

Ziemeļu Ministru padome ir bijusi nozīmīgs ietekmes faktors jaunās ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas izveidē, ko Eiropas Komisija nule kā prezentējusi vairākās ES dalībvalstīs. Stratēģijā ir izcelti če...

08.06.2009.

Ziemeļu un Baltijas valstu seminārs vardarbības novēršanai

Ziemeļu un Baltijas valstis ir ilgstoši sadarbojušās un iesaistījušās pieredzes apmaiņā vairākās jomās. Vardarbības novēršanā Norvēģija ieņem vadošo lomu, veicinot labās prakses izplatību, veidojot kontaktus...

19.05.2009.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas Kultūrai pirmie piešķīrumi

15.05.2009.

ECO CHIC - virzībā uz ilgtspējīgu Zviedrijas modi

No 27. aprīļa līdz 5. jūnijam Rīgas Mākslas telpā, Kungu ielā 3, ir skatāma Zviedrijas Institūta rīkotā izstāde ECO CHIC- Towards Sustainable Swedish Fashion. Izstādē ir pārstāvēti Zviedrijas modes dizaineri...

14.05.2009.

„Trimdas anatomija” ar Juri Kronbergu

Par godu Zviedrijā mītošā dzejnieka un tulkotāja Jura Kronberga dzejas izlases „Trimdas anatomija” iznākšanai Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā un apgāds „Mansards” aicina uz literāru pasākumu ceturtdi...

27.03.2009.

Piedalies konkursā

Piedalies konkursā un apmeklē zviedru filmu "Bruņinieks Ārns"!

21.03.2009.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Uzņēmējdarbība un rūpniecība”

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” atbalsta ekonomisko sadarbību, inovāciju un uzņēmējdarbības veicināšanu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā, globālās ...