Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības izvērtēšana

Latvijas Republikas ārlietu ministrs Aivis Ronis un Dānijas Karalistes ārlietu ministre Lēne Espersena (Lene Espersen) 27. maijā izplatīja šādu kopīgu paziņojumu:

"Kopš 20. gs. deviņdesmito gadu sākuma, kad tika izveidots Ziemeļvalstu un Baltijas valstu astoņnieka (NB8) sadarbības ietvars, ievērojami mainījusies gan Baltijas jūras reģiona, gan starptautiskā ģeopolitiskā situācija.  

Ir notikusi gan ES, gan NATO paplašināšanās un izveidotas daudzas reģionālas institūcijas un iniciatīvas. Līdz ar to ir būtiski pielāgot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību mainīgajai reģionālajai un starptautiskajai videi.

Īstenodami attiecīgi Baltijas Ministru padomes un Ziemeļvalstu ārlietu sadarbības prezidentūras, mēs esam nolēmuši izvirzīt divus augsta līmeņa pārstāvjus – bijušo Latvijas Ministru prezidentu un ārlietu ministru Valdi Birkavu kā Baltijas valstu pārstāvi un bijušo Dānijas aizsardzības ministru Sērenu Gādi (Søren Gade) kā Ziemeļvalstu pārstāvi –, lai viņi veiktu visaptverošu analīzi un sniegtu priekšlikumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības veicināšanai, kas stiprinās mūsu attiecības un ļaus efektīvāk risināt mūsu kopējos reģionālos un globālos izaicinājumus. Mēs sagaidām, ka ziņojums ar sākotnējiem ieteikumiem būs gatavs līdz Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ārlietu ministru sanāksmei, kas norisināsies 26.-27.augustā Latvijā."    

Aivis Ronis, Latvijas Republikas ārlietu ministrs

Lēne Espersena (Lene Espersen), Dānijas Karalistes ārlietu ministre