Ziemeļvalstu - Baltijas valstu NVO programmas ietvaros 2010. gadā atbalstītie projekti

Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu - Baltijas valstu NVO programmas ietvaros 2010. gadā finansējumu saņēmuši 9 projekti par kopējo summu 46 500 latiem.
Vides izglītības jomā atbalstīti 4 projekti. Projektu „Domā zaļi, dzīvo zaļi!”realizē „CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam”, rīkojot seminārus un izglītojot bērnus, jauniešus, viņu vecākus un skolotājus par vides jautājumiem. NVO „Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm „Roku rokā”” realizē projektu „Bērni zaļākai Latvijai”, kurā bērni no augsta sociālā riska ģimenēm apgūs dabā izmantojamas prasmes

- koku stādīšanu, dabas iepazīšanu pārgājienos un citas līdzīgas aktivitātes. Projektu „Ilgtspējīgs patēriņš – vecāku un bērnu sadarbības tīkls” iesniedza NVO „Risinājumu darbnīca”, kā galveno projekta uzdevumu izvirzot sākumskolas bērnu apmācību par pārdomātu patēriņu un enerģijas taupīšanu savās ģimenēs. Ceturtais projekts vides jomā – „Atjaunojamo energoresursu labās prakses apmaiņa Zviedrijā, Latvijā un Igaunijā” - tika saņemts no NVO „Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas”. Projektā paredzēts organizēt Latvijas un Igaunijas patērētāju interešu aizsardzības tīkla reģionālo organizāciju pieredzes apmaiņas semināru par atjaunojamajiem energoresursiem, kā arī izveidot faktu lapu par projekta ietvaros apkopotajiem „labās prakses” piemēriem un informāciju par atjaunojamajiem energoresursiem. 
Biedrība „NEXT” ar projektu „NEXT society”veicinās pilsoniskas un atvērtas sabiedrības veidošanos Latvijā, sekmējot jauniešu līdzdalību un stiprinot jaunatnes politiku. Biedrības „Sporta kluba „Mežaparks”” projekta „Baltijas nevalstisko orientēšanās organizāciju stiprināšana ar Ziemeļvalstu pieredzes pārņemšanu” ietvaros tiks izstrādāta un popularizēta orientēšanās treneru rokasgrāmata un tiks organizēts vairāku dienu izglītojošs seminārs Baltijas orientēšanās klubu biedriem. „Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „Sustento”” ar projekta „Pieejamas tūrisma vides sakārtošana Latvijā” starpniecību, kurā iesaistījušās Ziemeļvalstu asociācijas cilvēkiem ar invaliditāti, veicinās izpratni par to, ka tūrisma objektiem jābūt pieejamiem ikvienam, lai tādejādi ikviens ceļotājs justos gaidīts un drošs. „Supervizoru apvienība” ar projektu „Profesionāla padomdošana klientiem ar bērniem” vēlas stiprināt ģimeņu ar bērniem spēju labāk funkcionēt sabiedrībā un apzināties savas tiesības.
Projekts „Lauksaimniecības dzīvnieku reto šķirņu ģenētisko resursu saglabāšana”, kuru realizē NVO “Livonian Agro LV”, gādās par to, lai retās dzīvnieku šķirnes, kurām Latvijā draud izmiršana, tiktu saglabātas.

 

 

 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas mērķis ir sadarbības veicināšana starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un jaunu ilgtspējīgu iniciatīvu atbalstīšana. Nākošais projektu konkurss Ziemeļvalstu Baltijas valstu NVO programmas ietvaros tiks izsludināts 2011. gada pavasarī. Sekojiet informācijai Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā mājas lapā www.norden.lv