Sadarbība Baltijas jūras reģionā

Šī gada 12. novembrī Eiropas Komisija, neformālā Baltijas jūras grupa un Ziemeļu Ministru padome Briselē rīkos kopīgu semināru "Sadarbība Baltijas jūras reģionā –Ziemeļu Ministru padomes, ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas un Baltijas jūras reģiona mijiedarbības".
Seminārā tiks apkopota gūtā pieredze vairākās sadarbības jomās un tiks spriests, kā palielināt cilvēku un finansu resursu mijiedarbību, lai veicinātu veiksmīgāku sadarbību Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģionā.
Tiks vērsta uzmanība uz trim jauniem startēģijas mērķiem: jūras saglabāšana, reģiona spēja sadarboties,  labklājības celšana. Vairāk par semināru lasiet šeit.