Seminārs par videi draudzīgu pasākumu organizēšanu

Šā gada 8. oktobrī no plkst. 13.00 līdz 17.00 Vidzemes Augstskolas Konferenču zālē biedrība “homo ecos:” aicina piedalīties seminārā par videi draudzīgu pasākumu organizēšanu. Pasākumu apmeklēt aicināti augstskolas studenti un mācībspēki, Vidzemes novada pašvaldību kultūras iestāžu pasākumu organizētāji, biznesa sektora un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar videi draudzīgu pasākumu organizēšanas rokasgrāmatu, kuru biedrība “homo ecos:” veidojusi kopā ar Dānijas, Lietuvas un Latvijas vides aizsardzības organizācijām un pasākumu rīkotājiem. Rokasgrāmatā apkopoti praktiski ieteikumi un labās prakses stāsti, lai tā turpmāk būtu noderīgs palīgs zaļo pasākumu organizēšanā. “Šāda rokasgrāmata latviešu valodā tapusi pirmo reizi un mēs ceram, ka tā iedvesmos rīkoties citādi un rūpīgi pārdomāt pasākuma organizēšanas un norises laikā pieņemtos lēmumus. Reizēm šķietami mazi soļi ir ierosinošs sākums kaut kam lielākam,” stāsta biedrības “homo ecos:” vadītāja Santa Krastiņa un turpina: “Mēs esam apzinājuši arī citu Baltijas un Ziemeļu valstu zaļo pasākumu organizēšanas pieredzi un arī par to pastāstīsim seminārā.” Lai iedrošinātu pasākumu organizētājus rīkoties videi draudzīgi, semināra ietvaros par zaļajām iniciatīvām savā darbībā stāstīs Vidzemes reģiona uzņēmēji, pašvaldību un tūrisma pārstāvji. Savukārt Vidzemes augstskolas pārstāvji stāstīs par augtskolas pieredzi zaļo pasākumu organizēšanā un 2015. gadā veikto Baltijas starptautiskās studentu vasaras skolas pētījumu par pasākumu ietekmi Gaujas Nacionālajā parkā. Vairāk par projektu: www.homoecos.lv
Seminārs organizēts projekta „Guidelines for Sustainable Event Management” ietvaros ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā finansiālu atbalstu.