Dānija – 2010. gada prezidējošā valsts Ziemeļu Ministru padomē

2010. gada 1. janvārī Ziemeļu Ministru padomes rotējošo prezidentūru no Īslandes pārņem Dānija. Par prezidentūras vadmotīvu ir izvēlēta globalizācija.  

Kā atzīst Dānijas premjerministrs Larss Leke Rasmusens (Lars Løkke Rasmussen) : “Arī Ziemeļvalstīm jārēķinās ar izaicinājumiem, ko rada globalizācija, klimata pārmaiņas un ekonomiskā krīze. Prezidentūras laikā meklēsim visam reģionam kopīgus risinājumus, maksimāli izmantojot dotās iespējas.”   

Ziemeļvalstis turpinās uzturēt zaļa un inovatīva reģiona tēlu, uznemoties vadošo lomu klimata pārmaiņu un vides aizsardzības jautājumos.

Tāpat tiks gādāts par jau veiksmīgi iedibināto sadarbību tehnoloģiskās attīstības, pētniecības un energoefektivitātes jomās. Ziemeļvalstis uzskata, ka Baltijas enerģijas sadarbības organizācija BASREC un ar tās palīdzību realizētā politika ir neatņemama ES Ziemeļu Dimensijas kursa sastāvdaļa.

Ziemeļu Ministru padome vēlas stiprināt visa reģiona redzamību arī starptautiskā kontekstā, ko centīsies panākt, kooperējoties un aizstāvot kopīgas intereses ar tādām reģionālām organizācijām kā ES, Arktikas padome, Baltijas jūras valstu padome un Barenca reģiona padome.  

Starp prioritātēm tiek izcelta ekonomiskās krīzes radīto seku novēršana, kā arī rūpes par reģiona nākotni un pamatu veidošana turpmākai ekonomikas izaugsmei.

Lejupielādēt 2010. gada prezidentūras programmu (angļu valodā)

Prezidentūras mājas lapa: http://www.norden2010.dk/da

» Ziemeļu Ministru padome ir sadarbības institūcija starp Ziemeļvalstu valdībām, kas tika nodibināta divdesmit gadus pēc Ziemeļu Padomes izveidošanās – 1971.gadā. Ziemeļvalstu sadarbībā ir iesaistītas Dānija, Zviedrija, Norvēģija, Somija, Īslande un autonomie apgabali – Grenlande, Fēru salas (Dānija) un Olandes salas (Somija).

Lasiet vairāk: http://www.norden.org