Latvijas ieguvumi no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas Kultūra 2014.gadā

2014.gadā Latvijas radošo profesiju pārstāvji, mākslas un kultūras organizācijas no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” kopumā ir saņēmušas finansējumu 178 947 EUR apmērā. Pērnā gada laikā no visa Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģiona mobilitātes stipendijām tikuši iesniegti 917 pieteikumi, no kuriem atbalstīti 328. No Latvijas iesniegti 103 pieteikumi un atbalstīti 25 pieteikumi par kopējo summu 45 540 EUR. Mobilitātes stipendijas saņēmuši

Ieva Epnere, Inga Erdmane, Ģertrūdes ielas teātris, Ieva Nīmane, Octopus, Zane Peneze, Inguna Skuja, Melissa Braden, kim?, Duo Petrauskis, Mārtiņš Roķis, Jānis Ūdris, „Melānijas hronikas” komanda, Daina Vītoliņa, Alise Tīfentāle, Ilze Dilāne, Fold, Elena Jacinta, Mārtiņš Ķibers, Nomadi, Arhitektu biedrība, Māra Pāvula, Ilona Šauša, Thirst project, Viktors Timofejevs un Daina Zalāne.

Savukārt īstermiņa sadarbības tīklu programmā kopumā no visa Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģiona tikuši iesniegti 176 projekti, no kuriem atbalstīti 28 projekti. No Latvijas iesniegti 19 pieteikumi, no tiem 6 ieguvuši finansējumu par kopēju summu 65 000 EUR. Bez tam Latvija ir iesaistīta 7 citu valstu pieteiktajos atbalstītajos projektos.  Īstermiņa sadarbības tīklu programmā atbalstu saņēmuši Rīgas Starptautiskais kino festivāls, Rīgas Kino muzejs, Kuldīgas mākslinieku rezidence, filmu studija „Urga”, Liepājas Leļļu teātris un Blind Carbon Copy.

Ilgtermiņa sadarbības tīklu programmā atbalstīts 1 projekts no Latvijas, kuras iesnidzējs ir Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība, iegūstot finansējumu 68 407 EUR apmērā. Latvijas kultūras organizācijas ir iesaistītas vēl 2 citu valstu pieteiktajos atbalstītajos projektos. Kopumā no visa Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģiona ilgtermiņa sadarbības tīklu programmā iesniegti 25 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti 8.

Mākslinieku rezidenču centru atbalsta programmā finansējums 2014.gada aktivitātēm tika sadalīts jau 2012.gadā, tāpēc 2013. un 2014.gadā konkurss šajā programmā netika izsludināts.

Tikko kā ir izsludināti pirmie šī gada pieteikšanās termiņi Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Kultūra”  mākslinieku rezidenču centru atbalstam, kā arī mobilitātes (radošo braucienu) stipendijām. Plašāka informācija pieejama Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: www.kknord.org