Īstermiņa sadarbības tīklu veidošana programmas „Kultūra” ietvaros

Aicinām pieteikt projektus īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros. Programmas mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Pieteikšanās termiņš: 9.marts. Pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: www.kknord.org.

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai nodrošina finansējumu projektiem, kas ilgst līdz 1 gadam un maksimālā summa ir € 25 000 (sedz ne vairāk kā 70% no kopējiem projekta izdevumiem). Tas nozīmē, ka sadarbības tīklam (tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām) ir jāiegulda atlikušie 30% no projekta budžeta un pieteikumā jānorāda, kā tas tiks sasniegts. Pēc pirmā darbības gada sadarbības tīkls var iesniegt pieteikumu papildus finansējumam uz vēl vienu darbības gadu un labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām pieteikties finansējumam ilgtermiņa sadarbības tīkla veidošanai.  

 

2010.gadā īstermiņa sadarbības tīklu programmā tika atbalstīti pieci Latvijas organizāciju (Latvijas Jaunā teātra institūts, Mūzikas un mākslas atbalsta fonds, Starptautiskā fotogrāfijas vasaras skola, Virtuālā studija „Urga”, Mūsdienu kultūras centrs „KultKom”) iesniegtie projekti par kopējo summu 59 560 EUR. Bez tam vēl četras Latvijas organizācijas līdzdarbojās citu valstu iesniegtajos projektos.

Atgādinām, ka līdz 9.februārim tiek gaidīti arī pieteikumi individuāliem radošiem braucieniem uz Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, kuriem var pieteikties visu mākslas jomu un kultūras nozaru radošo profesiju pārstāvji, profesionāli mākslinieki, kultūras darbinieki un tulkotāji.
 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu „Kultūra” kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis. Programma darbojas no 2009. līdz 2011. gadam, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.