Latvijā pirmo reizi norisināsies Starptautiskais brīvdabas pedagoģijas simpozijs

No 8.-10.augustam Saldū norisināsies 5. Starptautiskais brīvdabas pedagoģijas simpozijs, kas pulcēs ap 120 dalībnieku no dažādām valstīm- Latvijas, Krievijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Vācijas, Japānas, Ķīnas, Lietuvas un Igaunijas. Starptautiskais brīvdabas pedagoģijas simpozijs ir pasākums, kurā pedagogi dalās ar praktisko pieredzi izglītības aktivitāšu īstenošanā dabā. Brīvdabas pedagoģija ir metode, kad daļa no izglītības aktivitātēm tiek īstenota ārpus klases - dabā. Mācības dabā sniedz iespēju bērniem apgūt ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet arī uzlabot savstarpējo komunikāciju, dalīties personīgajā pieredzē un veicināt loģisko domāšanu, balstoties uz izpratni par dabā notiekošajiem procesiem.

„Nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” mērķis ir izglītība un vides aizsardzība, tāpēc fonds atsaucās aicinājumam šogad organizēt simpoziju Latvijā.  Mums ir svarīgi sniegt savu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, jo īpaši par vides saudzēšanu, un labākais veids, kā to izdarīt, ir iemācīt bērniem iemīlēt un novērtēt apkārt esošo dabas daudzveidību,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma.

Zviedrijas biedrības “Friluftsframjandet” Magnus Linde  uzsver: „Mums ir liels prieks un lepnums, ka brīvdabas pedagoģija attīstās un kļuvusi pamanīta ne tikai Zviedrijā, bet strauji izplatās visā pasaulē. Esam gandarīti, ka arī šogad simpozijs pulcēs daudz dalībnieku no dažādam valstīm. Daba ir tik bagāta un tas ir mūsu uzdevums nodot bērniem zināšanas un izpratni par dabas nozīmi cilvēka ikdienā”.

5.Starptautiskās brīvdabas pedagoģijas simpozijs norisinās starptautiskā projekta „Dzīve brīvdabā” ietvaros un to īsteno nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” sadarbībā ar  partneriem - biedrību no Zviedrijas “Friluftsframjandet”, biedrību no Krievijas „NEVA RIVER CLEARWATER” un biedrību no Norvēģijas „I vaer og vind”. Projekts tiek īstenots ar Ziemeļu Ministru padomes līdzfinansējumu un Saldus un Brocēnu novada domju atbalstu.

Jūlija beigās projekta „Dzīve brīvdabā” ietvaros Brocēnos jau norisinājās bērnu vides nometne ”Sprīdītis kukaiņu pasaulē”, kurā piedalās vairāk kā 70 bērni vecumā no 5-10 gadiem. Nometnes laikā bērni mācījās atpazīt dabā esošos kukaiņus un to mijiedarbību ar cilvēkiem, viesojās pie vietējā biškopja, apguva pirmās palīdzības sniegšanu un apmeklēja Laumas dabas parku Talsos. Nometnes aktivitāšu vadīšanā aktīvi līdzdarbojās un ieguva pieredzi brīvprātīgie jaunieši.

Papildus šīm projekta aktivitātēm, 2015.gada maijā tiks izdota mācību grāmata par brīvdabas pedagoģijas metodēm, kura tiks nodota lietošanā Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm.

2012.gadā Starptautiskais pedagoģijas simpozijs norisinājās Japānā. Līdz šim Starptautiskie pedagoģijas simpoziji notikuši Zviedrijā, Somijā un Krievijā.

Pasākumu plāns:

8.augustā Simpozija dalībnieki apmeklēs Saldus un Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes, lai iepazītos ar Latvijas izglītības sistēmu un saturu, kā arī piedalīsies brīvdabas mācību stundā.

Savukārt pēcpusdienā, plkst. 14:00 Saldū, Kalnsētas estrādēs parkā dalībvalstu pārstāvji dalīsies ar savu pieredzi brīvdabas nodarbību gatavošanā, sniedzot praktisku paraugdemonstrējumu, kā izmanot dabu un tajā pieejamos materiālus skolēnu izglītošanā. Uz šo pasākuma sadaļu ir aicināts ikviens interesents.

9.augustā dalībnieki dosies uz Tērvetes dabas parku, kur iepazīsies ar  dabas parka piedāvāto izglītības programmu, izstaigās dabas takas gidu pavadībā. Improvizēts teātris rādīs zviedru meža gariņa Mulles satikšanos ar latviešu Anneli.

10.augustā plkst. 11:45 Saldū, O.Kalpaka laukumā notiks pasākuma noslēguma ceremonija, kurā visi dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību simpozijā. Uz šo pasākuma sadaļu ir aicināts ikviens interesents.

Papildus informācija:

Nodibinājums "CEMEX Iespēju fonds" ir SIA CEMEX izveidota iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt Saldus un Brocēnu novadu attīstību, ļaujot pašiem iedzīvotājiem lemt par attīstības prioritātēm. 2008.gadā fonds ieguvis sabiedriskā labuma statusu.

2009.gadā „CEMEX Iespēju fonds” ir ieguvis Zviedrijas Biznesa balvu kā labākais sociālās atbildības piemērs. Savukārt 2014.gadā nodibinājums ieguvis atzinību Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā rīkotā konkursa „Par ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā” kategorijā par sociālo atbildību.

Kopš fonda dibināšanas 2007.gada maijā dažādu aktivitāšu ietvaros atbalstīti un īstenoti 180 projekti un to skaits arvien palielinās. Ik gadu Fonds izsludina divus atklātus projektu pieteikuma konkursus, fokusējoties uz vides saglabāšanu un infrastruktūras attīstību un interešu un izglītības programmu pieejamības nodrošināšanu dažādām iedzīvotāju vecuma grupām. Sākot ar 2010.gadu Fonds sekmīgi gūst atbalstu projektiem arī no Eiropas Savienības un Ziemeļu Ministru padomes līdzekļiem.