Ziemeļvalstu Klimata diena. Viena diena – daudzi risinājumi!

11. novembris Ziemeļvalstīs tiek atzīmēts kā Ziemeļvalstu Klimata diena.  Šī viena īpašā diena izvēlēta tāpēc, lai bērni un jaunieši kopā ar vecākiem un skolotājiem īpaši pievērstu uzmanību, pētītu un fiksētu vides problēmas savā tuvākajā apkārtnē, domātu un meklētu risinājumus klimata izmaiņu ierobežošanai. Diskusijas par klimata izmaiņām, realizēto Ziemeļvalstu – Baltijas valstu vides projektu prezentācijas, pieejamās atbalsta programmas un nākotnes ieceres – tas viss Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā rīkotajā pasākumā "Ziemeļvalstu Klimata diena. Viena diena – daudzi risinājumi!", kas notiks Ziemeļu Ministru padomes birojā Latvijā, 9. novembrī plkst. 16.00. Par vēlmi piedalīties pasākumā lūdzam rakstīt uz e-pastu inga@norden.lv vai zvanīt uz tālruni 67820051 līdz 8. novembrim.
Pasākumā  piedalīsies Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā padomnieks Kārlis Valters, kas īsumā ieskicēs Ziemeļvalstu Ministru padomes nostāju klimata un vides jautājumos.
Ziemeļvalstu Ministru padomes programmas NORDPLUS atbalstītos projektus prezentēs Rīgas Juglas vidusskolas 11. klases skolēni Ance Andersone un Ernests Ķirsis un Siguldas 3. pamatskolas skolotājas Elita Cīrule un Indra Zambare.
Latvijas Jaunā teātra institūta programmas kuratore Zane Kreicberga prezentēs realizētos un iecerētos kultūras un vides mijiedarbības projektus – „Garā Pupa”, „Pasaka par Kurbadu” un „Sadarbības tīkls Imagine 2020 – Art and Climate Change”.
Realizētos vides projektus prezentēs vairāku NVO pārstāvji - biedrības „Bērnu vides skola” vadītāja Inese Liepiņa prezentēs projektu „Fosforam – NĒ!”, biedrības „Zaļā brīvība” projektu „8 soļi līdz klimatam draudzīgam dzīvesveidam”, prezentēs biedrības vadītājs Jānis Brizga un biedrības „CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam” vadītāja Ilga Ķuze prezentēs projektu „Domā zaļi, dzīvo zaļi”.
Valsts Izglītības Attīstības aģentūras Ārējās sadarbības un korporatīvās vadības departamenta direktore Gunta Tralmaka stāstīs par Ziemeļu Ministru padomes NORDPLUS Ietvarprogrammu, bet Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece Daina Mežecka klātesošos iepazīstinās ar divām Ziemeļu Ministru padomes NVO atbalsta programmām.