Ziemeļvalstu Ministru padomes NVO programma Baltijas jūras reģionam atvērta pieteikumiem

Kopš 2019.gada 1. aprīļa Ziemeļvalstu Ministru padomes NVO programma Baltijas jūras reģionam atvērta jauniem pieteikumiem. Programmas virsmērķis ir veicināt Ziemeļvalstu, Baltijas valstu, Polijas, Baltkrievijas un Krievijas NVO sadarbību, lai uzsvērtu NVO būtisko lomu tīklu veidošanā un pārrobežu sadarbībā Baltijas jūras reģionā. Kā sadarbības jomas ir minētas sociālā un veselības aizsardzība, bērni un jaunieši, izglītība, kultūra, dzimums un vide. Pieteikšanās programmai ir elektroniska un angļu valodā.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš - 2019. gada 20. maijs.

Detalizētu informāciju par programmu varat atrast šeit.