Īslande — prezidējošā valsts Ziemeļu Ministru padomē 2009. gadā

2009. gadā prezidentūru Ziemeļu Ministru padomē rotācijas kārtībā no Zviedrijas pārņem Islande. Ziemeļu Padomes sesijas laikā Islande premjerministrs Geirs H. Hārde (Geir H. Haarde) prezentēja jauno prezidentūras programmu ar nosaukumu Ziemeļvalstu kompass.
Īslandes izstrādātajā darbības programmā kā galvenās jomas izceltas sadarbība pētniecībā un inovācijās, īpaši orientējoties uz enerģētikas jautājumiem, klimata izmaiņām un vides jautājumiem.

Programma iedalīta četrās daļās: Nordic Driving Force, Nordic Strength, the Nordic Climate Challenge, a Globalised Region. Īslandes Ziemeļvalstu sadarbības ministrs Bjorgvins Sigurdsons (Björgvin Sigurdsson) atzina, ka Īslandes prioritātes atspoguļo Ziemeļvalstu sadarbības lielās ambīcijas, kas izriet no Ziemeļvalstu premjerministru apstiprinātajām globalizācijas vadlīnijām.  
Viens no šī brīža Ziemeļvalstu svarīgākajiem uzdevumiem ir savstarpējas komunikācijas ceļā saprast to, kā ar vides tehnoloģijām un atjaunojamiem resursiem ierobežot klimata izmaiņas. 

 

www.norden2009.is