NB8 ārlietu ministru deklarācija par stratēģisku komunikāciju

2015. gada 6. maijā tiekoties Kopenhāgenā, Dānijā, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (NB8) ārlietu ministri pārrunāja Krievijas plašpatēriņa mediju īstenoto tendenciozo ziņu atspoguļojumu, tostarp gan attiecībā uz krīzi Ukrainā, gan arī plašākā kontekstā. 

Šis jautājums NB8 valstu sadarbībā 2015. gadā ir izvirzījies priekšplānā, lai kopīgiem spēkiem rastu vienotu pieeju tā risināšanā. Vairākas tikšanās Rīgā, Kopenhāgenā un Viļņā, kurās pulcējās mediju profesionāļi, kā arī pārstāvji no citām līdzīgi domājošām valstīm un starptautiskām organizācijām, ir palīdzējušas nonākt pie atziņas, ka ir nepieciešams atbalstīt neatkarīgus medijus. 

NB8 valstu ārlietu ministri uzsver, ka propaganda un dezinformācija grauj neatkarīgu mediju koncepciju, kas savukārt ir brīvu un plurālistisku demokrātiju neatņemams priekšnoteikums. NB8 ārlietu ministri izcēla trīs galvenos pamatprincipus turpmākajā darbībā:

1)  Ministri turpinās veicināt tādus stratēģiskās komunikācijas veidus, kas balstītas faktos un atvērtībā, kā arī atbalstīt neatkarīgus medijus.

2)    Ministri pauž atbalstu iniciatīvām, kuru mērķis ir sasniegt krievvalodīgos iedzīvotājus caur alternatīviem informācijas kanāliem. Mērķis ir nodrošināt vispusīgu mediju  pārstāvniecību, kas ļauj cilvēkiem netraucēti piekļūt neatkarīgai informācijai. Zināšanu apmaiņa un sadarbība starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un privātām iniciatīvām šo pūļu īstenošanā ir apsveicama. Ministri vienojas izskatīt iespējamos mehānismus dezinformācijas apkarošanai. Tāpat NB8 valstīm vajadzētu apsvērt kopīgu pasākumu īstenošanu brīvu un neatkarīgu mediju kapacitātes sekmēšanai.  

3)    Ministri atbalsta Eiropas Demokrātijas fonda īstenotos pasākumus krievvalodīgo mediju atbalstam Austrumu partnerības valstīs un aiz to robežām.   

Pilns deklarācijas teksts angļu valodā pieejams Dānijas Ārlietu ministrijas mājaslapā.