Forums par zaļās ekonomikas iespējām

Brīvības un solidaritātes fonds ar Ziemeļu Ministru padomes un Eiropas Progresīvās izpētes fonda atbalstu rīko forumu „Latvijas zaļās tautsaimniecības potenciāls – Ziemeļeiropas prakses izmantošanas iespējas un šķēršļi” šī gada 14. septembrī plkst. 9.00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība mājā, 2. stāva zālē, Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā. Foruma gaitā paredzēts uzklausīt dažādu jomu speciālistus un politiķus, lai diskutētu par jau paveikto zaļās tautsaimniecības veidošanā un Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, kā arī par nākotnē darāmo. Forumā tiks izklāstīti un diskutēti jautājumi, kas skar gan katra indivīda rīcību, gan valsts soļus, lai rūpētos par sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību. Kā svarīgs aspekts, kam tiks pievērsta īpaša uzmanība, būs Latvijas zaļais kapitāls un iespējas to pārvērst ekonomiskā ieguvumā vienlaicīgi neapdraudot vidi. Dalību forumā var pieteikt līdz 12. septembra plkst. 22:00 pa e-pastu info@bsf-latvija.lv. Foruma laikā tiks nodrošināta sinhronā tulkošana latviešu/angļu valodās.

Daudziem iedzīvotājiem un politiķiem ir nepilnīga un neskaidra izpratne par to, ko nozīmē "zaļā ekonomika". Bieži vien šie jautājumi tiek skatīti ļoti šauri, piemēram, tikai kā labāko piemēru enerģētikas politika vai kā atkritumu apsaimniekošana un videi draudzīga lauksaimniecība. Ar šo forumu mēs vēlmies vairot izpratni, ka jautājumu loks, ko aptver ilgtspējīga ekonomika un zaļa tautsaimniecība, ir krietni plašāks. Sākot ar mūsu ikviena ikdienas lēmumiem un rīcībām, līdz pat valsts politikai teju visās nozarēs.
Brīvības un solidaritātes fonds (BSF) jau kopš 2008. gada daudzos veidos mēģinājis veicināt videi draudzīgu politikas attīstību Latvijā. Mēs uzskatām, ka valsts ilgtspējīga attīstība ir iespējama tikai tad, ja gan politika, gan ekonomika, gan ikviena pilsoņa ikdienas dzīve balstās uz rūpīgu un tolerantu attieksmi pret vidi. Lai nodrošinātu videi draudzīgu un ilgtspējīgu politiku, šodien vairs nepietiek ar pieņemtajiem lēmumiem un darbībām vienas valsts iekšienē. Mēs dzīvojam laikā, kad lēmumiem un rīcībai ir jābūt reģionālai un globālai. Tādēļ ir nepietiekami, ja par vides politiku, zaļo tautsaimniecību un ilgtspējīgu attīstību runājam tikai Latvijas ietvaros. Mums ir jādomā un jārīkojas vismaz Baltijas un Ziemeļeiropas mērogā - jārealizē kopīga rīcības politika, jāpieņem kopīgi lēmumi, jādalās pieredzē un veiksmīgos piemēros, kas var padarīt mūs stiprākus kopā. 

 

 

Foruma programma