Aicina iesniegt mobilitātes pieteikumus Baltijas un Ziemeļvalstu enerģētikas pētniecības programmai

Ziemeļvalstu Enerģētikas pētniecības institūts (Nordic Energy Research) izsludinājis pieteikšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu zinātņu doktoru (PhD) un pētnieku mobilitātei tādās jomās kā digitalizācija, elektrības tirgus attīstība, enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas, transporta nozares attīstība, bioenerģijas ieguve, oglekļa dioksīda (CO2) uztveršana, izmatošana un uzglabāšana. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu projektiem šī programma atvēlējusi 2,7 miljonus NOK (apm. 260 500 EUR).

Ir noteikti vairāki šīs programmas mērķi un uzdevumi:

* attīstīt, atvieglot un radīt konkrētāku ietvaru sadarbībai starp Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona augstākās izglītības un pētniecības iestādēm, kā arī rūpniecības nozari;

* piedāvāt atbalstu doktora grāda un pēcdoktorantūras pētījumiem tādās jomās kā digitalizācija, elektrības tirgus attīstība, enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas, transporta nozares attīstība, bioenerģijas ieguve un oglekļa dioksīda (CO2) uztveršana, izmatošana un uzglabāšana.

* īstenot studentu un pētnieku sadarbības tīklus.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020.gada 15.janvārim.

Detalizēta informācija par pieteikšanos

Atgādinām, ka 2018.gada rudenī Latvijas, Igaunijas un Lietuvas ekonomikas ministri parakstīja saprašanās memorandu ar Ziemeļvalstu Enerģētikas pētniecības institūtu par enerģētikas pētniecības sadarbību. Līguma mērķis ir uzlabot sadarbību enerģētikas jomā,  rast reģionālus risinājumus nākotnes enerģētikas sistēmu izveidei un nodrošināt zinātniskās izpētes un apmaiņas programmas pētniekiem un doktorantiem.