Notiks diskusija par Ziemeļu Ministru padomes sadarbību ar Baltijas valstīm

7. un 8. jūnijā notiks Ziemeļu Ministru padomes (ZMP) biroja Latvijā un Ārlietu ministrijas kopīgi organizētā diskusija par ZMP sadarbību ar Baltijas valstīm, kurā plānota arī sākotnējā viedokļu apmaiņa par turpmāko ZMP Sadarbības vadlīniju ar Igauniju, Latviju un Lietuvu izstrādes gaitu un iespējamo saturu.
Diskusijā piedalīsies pārstāvji no ZMP Sekretariāta un birojiem Baltijas valstīs, Baltijas un Ziemeļvalstu Ārlietu ministrijām, kā arī Baltijas un Ziemeļvalstu vēstnieki Latvijā. ZMP ir sadarbības institūcija starp Ziemeļvalstu valdībām. ZMP un Baltijas valstu sadarbības pamatā ir ZMP sadarbības vadlīnijas ar Igauniju, Latviju un Lietuvu (Vadlīnijas), kas tiek izstrādātas noteiktam laika periodam. Šobrīd spēkā ir Vadlīnijas 2009. – 2013. gadam,

kurās noteiktas tādas Baltijas un Ziemeļvalstu prioritārās sadarbības jomās kā izglītība, pētniecība un inovācijas; uzņēmējdarbība, klasteru tīkli, radošās industrijas; vide, enerģētika un klimats; sabiedrības drošība un veselība; sadarbība kopējo pamatvērtību veicināšanā, neiecietības, rasisma un ksenofobijas novēršanā, sabiedrības integrācijā.