ES stratēģija Baltijas jūras reģionam – stimuls inovatīvai uzņēmējdarbībai

Rīt, 21.septembrī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā notiks starptautisks darba seminārs Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam – stimuls inovatīvai uzņēmējdarbībai
Kāda ir Stratēģijas nozīme inovāciju jomā? Ko tā var sniegt reģiona uzņēmumu un valstu konkurētspējai? Kā Stratēģija var rosināt reģiona iespējas pētniecībā un efektīvākā cilvēkresursu izmantošanā? Atzīmējot inovatīvus mazos un vidējos uzņēmumus kā pamatu ilgtspējīgai attīstībai, semināra dalībnieki centīsies rast atbildes uz šiem un vēl virkni citu jautājumu. Semināra norisei varēsiet sekot līdzi mms://stream.apollo.lv/ltcl (latviešu valodā), mms://stream.apollo.lv/ltce (angļu valodā).

Stratēģijas kontekstā iepazīstināsim ar Latvijas valdības redzējumu inovatīvās uzņēmējdarbības jomā un sniegsim Eiropas Komisijas rekomendācijas Eiropas Savienības struktūrfondu sadalē. Dalībniekiem būs iespēja gūt informāciju par reģionālās sadarbības labajiem piemēriem „zināšanu deficīta” novēršanā, kā arī iepazīt kaimiņvalstu sasniegumus un jaunākās tendences inovāciju jomā. Vēlamies uzklausīt viedokļus un rosināt diskusiju starp uzņēmējiem, zinātniekiem un valsts amatpersonām, lai aktivizētu Latvijas uzņēmējus izmantot Stratēģiju kā platformu reģionālās sadarbības projektu īstenošanai.
Stratēģijas prioritātes daļēji tiks iekļautas nākamajā ES daudzgadu budžeta plānā (2014-2020), kur sadarbībai inovāciju jomā būs atvēlēta svarīga loma. Tā kā ievērojami ES struktūrfondu finanšu līdzekļi tiks saskaņoti ar Stratēģijas mērķiem, tad, piesakot projektus, Stratēģijas prioritātes tiks izmantotas kā kritērijs finansējuma saņemšanai. Tāpēc semināra laikā pievērsīsimies arī finanšu avotiem, kas nākotnē būs pieejami inovatīvai uzņēmējdarbībai
Seminārs notiks latviešu un angļu valodā, tiks nodrošināta sinhronā tulkošana. Tiešraidi būs iespējams vērot internetā, mājaslapā www.esmaja.lv, savukārt pēc semināra prezentācijas būs pieejamas Ārlietu ministrijas mājas lapā www.am.gov.lv.
Semināru organizē Latvijas Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, INTERACT Point Turku un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā.
Semināra programma