Ziemeļu un Baltijas valstu seminārs vardarbības novēršanai

Ziemeļu un Baltijas valstis ir ilgstoši sadarbojušās un iesaistījušās pieredzes apmaiņā vairākās jomās. Vardarbības novēršanā Norvēģija ieņem vadošo lomu, veicinot labās prakses izplatību, veidojot kontaktus un atbalstot jaunu prasmju iesakņošanos Baltijas reģionā.
PVO Eiropas reģionālais birojs, Latvijas Republikas Veselības ministrija, Latvijas Sabiedrības veselības aģentūra un Ziemeļu Ministru padome ar Norvēģijas valdības atbalstu kopīgi organizē Ziemeļu-Baltijas valstu darba semināru par vardarbības novēršanu ģimenē, kas norisināsies 8.-9. jūnijā viesnīcā Radisson SAS. 
Galvenā uzmanība tiks vērsta uz veselības aprūpes nozīmi multi-sektorālā apkarošanas stratēģijā, īpaši izceļot tādas grupas kā bērni, sievietes un veci cilvēki. Tuvāk tiks aplūkota alkohola kā riska faktora loma vardarbības izraisīšanā. Seminārs pulcēs pārstāvjus no dažādām iesaistītajām pusēm, ieskaitot politiskus lēmējus, profesionāļus, žurnālistus un sabiedrības veselības nozarē nodarbinātos no Baltijas un Ziemeļu valstīm.   

 

 

Semināra uzdevumi ir sekojoši:
a) diskutēt par veselības aprūpes lomu multi-sektorālā pieejā ģimenes vardarbības novēršanā,
b) iepazīties ar jaunākajiem labās prakses piemēriem,
c) apmainīties ar pieredzi jau sevi pierādījušu programmu īstenošanā, lai novērstu vardarbību pret partneri, bērniem un veciem cilvēkiem,
d) aplūkot alkohola lietošanu kā riska faktoru vardarbības izraisīšanā un kā sekas pārdzīvotai vardarbībai,
e) apspriest turpmākās darbības stratēģijas,
f) atbalstīt jaunu Ziemeļu un Baltijas valstu žurnālistu iesaistīšanu publiskā vardarbības apspriešanā.

Darba seminārs sastāv no plēnuma sesijām, kur piedalīsies uzaicinātie starptautiskie lektori un vardarbības novēršanas eksperti no Ziemeļu un Baltijas valstīm. Starplaiku sesijās varēs iepazīties ar labākajiem piemēriem, kā veselības aprūpes sektors ir ticis iesaistīts ģimenes vardarbības novēršanā.