Rio+20 un Ziemeļvalstu perspektīva

Rio+20 - Apvienoto Nāciju Organizācijas Konference par ilgtspējīgu attīstību notiks Brazīlijā, Riodežaneiro, 2012 jūnijā. Rio+20 būs vēsturiska iespēja mūsu savstarpēji saistītajai pasaulei noteikt ceļus uz drošāku, taisnīgāku, tīrāku, zaļāku un turīgāku pasauli.
Divdesmit gadus pēc pirmās ANO Vides un attīstības konferences “Zemes samita” Riodežaneiro 1992. gadā, kurā tika pieņemta Agenda 21 – dienas kārtībā izvirzot ekonomisko izaugsmi, sociālo taisnīgumu un vides aizsardzību, - ANO atkal apvieno valdības, starptautiskās institūcijas un pilsoniskās sabiedrības grupas.  Rio+20 konference var iezīmēt sākumu straujākai un dziļākai pasaules līmeņa pārejai uz zaļo ekonomiku — ekonomiku, kas veicina izaugsmi, rada darbvietas un izskauž nabadzību, veicot ieguldījumus dabas kapitāla sniegtajās iespējās un tās aizsargājot, jo no tām atkarīga mūsu planētas dzīvotspēja ilgtermiņā. Turklāt tā var uzsākt vajadzīgo starptautiskās ilgtspējīgas attīstības pārvaldības reformu. Oficiālās diskusijas pievērsīsies divām galvenajām tēmām: kā veidot zaļo ekonomiku, lai vienlaikus uzlabotu cilvēku labklājību, nodrošinātu pienācīgas darbvietas, samazinātu nevienlīdzību un nabadzību, saglabājot dabas kapitālu, kā arī uzlabotu starptautisko koordināciju ilgtspējīgai attīstībai. Ir vajadzīga ekonomika, kas var nodrošināt izaugsmi un attīstību un “zaļa” ekonomika — ir efektīvs veids, kā veicināt ilgtspējīgu attīstību, izskaust nabadzību un mazināt izteiktākās nepilnības īstenošanas jomā.
Tūkstošiem dalībnieku no valstu valdībām, privātā sektora un NVO Riodežaneiro pulcējas jau no maija beigām, lai runātu par virzību uz ilgtspējīgu attīstību. Līdzās oficiālajiem pasākumiem notiks daudzi paralēlie pasākumi,izstādes, prezentācijas, gadatirgi. Valdības sagaida skaidrus un konkrētus praktiskus pasākumus ilgtspējīgas attīstības ieviešanai, pamatojoties uz daudziem panākumiem pēdējo 20 gadu laikā.
2001.gadā Ziemeļu Ministru padome pieņēma pirmo reģionālo ilgtspējīgas attīstības stratēģija pasaulē. Kopš tā laika, ilgstspējīga pieeja ir iekļauta visās ZMP aktivitātēs.
Rio+20 ZMP piedāvās Ziemeļvalstu perspektīvu ceļā uz zaļo ekonomiku. ZMP uzmanību vērsīs uz konkrētiem risinājumiem, ar uzsvaru uz vienlīdzīgām tiesībām un labklājību.
Seko līdzi Ziemeļu Ministru padomes aktivitātēm Rio+20
www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/haallbar-utveckling/rio-20-1