Jaunatnes politikas ABC

Biedrība "Jaunatnes politikas institūts" izdevis resursa materiālu "Jaunatnes politikas ABC", kas tapis projekta "Jaunieši stratēģiskai jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās" ietvaros un noderēs ikvienam, kurš strādā ar jaunatnes politiku. Projekts īstenots ar Eiropas Komisijas, Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā un Sorosa Fonds Latvija finansiālu atbalstu. Projektā “Jaunieši stratēģiskai jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas starpniecību atbalstīja jaunatnes politikas ekspertu darbību Latvijas pašvaldībās, kā arī Zviedrijas un Igaunijas pieredzes izzināšanu jaunatnes politikas jomā.

Materiāls izstrādāts balstoties uz JPI projekta laikā gūto 6 Latvijas pašvaldību pieredzi, sniedzot prakstiskus padomus pašvaldības jaunatnes politikas veidošanā. Izvērtējot pašvaldību esošo pieredzi, JPI piedāvā pārskatīt veikto darbu ar jaunatni, aplūkojot galvenos jēdzienus un skaidrojot tos praktiskā plāksnē, skatīt konceptu sadursmes punktus darba ar jaunatni plānošanā un iezīmēt galvenos praktiskos soļus efektīva darba ar jaunatni īstenošanai, kas ir pamatnosacījums jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai. 
Ar resursu materiālu "Jaunatnes politikas ABC" var iepazīties www.jaunatnespolitika.lv/ab/, bet lai saņemtu šo matreiālu sazinieties ar Jaunatnes politikas institūta valdes priekšsēdētāju Edgaru Bajarunu, info@jaunatnespolitika.lv, 22137795.