Mobilitātes programma Kultūra

Profesionāli mākslinieki un kultūras darbinieki tiek aicināti pieteikties finansiālam atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Kultūra”. Programmas mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šobrīd pieteikumi tiek gaidīti mobilitātes modulī individuāliem radošiem braucieniem uz Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, kuriem var pieteikties visu mākslas jomu un kultūras nozaru radošo profesiju pārstāvji, profesionāli mākslinieki, kultūras darbinieki un tulkotāji. Pieteikšanās termiņš: 31.augusts. Pieteikumi aizpildāmi elektroniski Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā www.kknord.org.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu „Kultūra” kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis. Programma sāka darboties 2009.gadā un tās darbības termiņš ir ticis pagarināts līdz 2014.gadam. Programmu administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.