Kāda ir dzimumu līdztiesība Ziemeļvalstu reģionā?

Līdztiesība starp sievietēm un vīriešiem ir viena no Ziemeļvalstu pamatvērtībām. Apkopojot un analizējot datus par dzimumu līdztiesību, ir būtiski, lai tas sabiedrībā veicinātu izpratni par šiem jautājumiem. Ziemeļvalstu sadarbība dzimumu līdztiesības jautājumiem, tostarp statistikas jomā, ir sekmējusi to, lai Ziemeļvalstu reģions būtu viens no līderiem dzimumu līdztiesības jautājumos. Iepazīstieties ar Ziemeļvalstu dzimumu līdztiesības dažādiem statistikas faktiem http://www.norden.org/en/fakta-om-norden-1/gender-equality-indicators