Rīgā notiks Baltijas Attīstības forums

Nolūkā veicināt Baltijas jūras reģiona valstu ekonomisko konkurētspēju 2013.gada 29.-30.maijā Rīgā notiks Baltijas Attīstības Foruma Samits, kas pulcēs aptuveni 400 reģiona ietekmīgākos lēmumu pieņēmējus no politiskām, uzņēmējdarbības un akadēmiskajām aprindām, kā arī vietējo un starptautisko presi. Samita mērķis ir veicināt Baltijas jūras reģiona turpmāko attīstību konkurētspējas, ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes un infrastruktūras attīstības ziņā, kā arī citos jautājumos saskaņā ar Eiropas Savienības Stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Foruma laikā notiks arī Baltijas biznesa arēna – kontaktbirža un forums uzņēmējiem un zinātniekiem. Baltijas biznesa arēna ir lieliska iespēja sastapt esošos un potenciālos sadarbības partnerus, kā arī dibināt kontaktus jauniem sadarbības projektiem Baltijas jūras reģiona valstīs.

Kontaktbiržas tematikas:
atjaunojamā enerģija
ilgtspējīgās būves
dzīvības zinātnes
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
pārtikas tehnoloģijas, radošās industrijas

Samits ir ikgadējs pasākums, kurš katru gadu notiek citā valstī.

Vairāk informācijas par samitu www.bsr2013.eu un www.facebook.com/bdforum.org   

Vairāk informācijas par Baltijas biznesa arēnu  http://www.b2match.eu/balticbusiness2013/participants/new