Pirmie piešķīrumi Ziemeļvalstu-Baltijas valstu programmā «Uzņēmējdarbība un rūpniecība»

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” pirmajā izsludināšanas kārtā vislielāko aktivitāti izrādīja projektu pieteicēji no Latvijas.

No 27 atbalstītajiem projektiem 15 tika iesniegti no Latvijas, 5 no Dānijas, 3 no Igaunijas, 3 no Lietuvas un 1 projekts no Zviedrijas. Visu piešķīrumu kopējā summa ir DKK 1 140 600.

Lielākā daļa no projektiem ietver sevī grupu aktivitātes un sadarbības tīklu veidošanu, savukārt četri no dalībniekiem ir izvēlējušies individuālus mācību braucienus. Atbalsta saņēmēju vidū ir biznesa inkubatori, biznesa asociācijas un uzņēmumi, kas pārstāv sekojošas nozares: informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, elektronika un elektrotehnika, dizains, reklāma, ilgtspējīga mode, kino industrija, tulkošana un valodu apmācība, dzelzs un tērauda liešana, atjaunojamās enerģijas ražošana un ilgtspējīgās polimērtehnoloģijas.
Skatīt pilnu sarakstu ar visiem atbalstītajiem projektiem.  

Šogad Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” tiks izsludināts vēl viens pieteikumu iesniegšanas termiņš – 15. oktobris. Programmas ietvaros iespējams saņemt finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības un ražošanas jomu pārstāvjiem mācību vizīšu, stažēšanās, apmācības vai sadarbības tīklu īstenošanai Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Vairāk informācijas meklējiet http://www.norden.lv/lv/grants/37  

Programmas darbība ir apstiprināta laika posmam no 2009. līdz 2013. gadam ar mērķi veicināt ekonomisko sadarbību, uzņēmējdarbību, reģionālu klasteru veidošanu un inovāciju attīstību NB8 valstīs (Dānijā, Īslandē, Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā, kā arī Latvijā, Lietuvā un Igaunijā). Programmu administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā.