Seminārs par nedzirdīgu-neredzīgu cilvēku aprūpi

9. un 10. novembrī Strazdumuižas Neredzīgo un vājredzīgo bērnu internātvidusskolā notika kvalifikācijas celšanas seminārs par nedzirdīgu-neredzīgu cilvēku aprūpi, saziņas paņēmieniem, rehabilitāciju un apmācību.

Semināru vadīja Bente Ramsinga Ozgīra (Bente Ramsing Özgür) no Dānijas, Ziemeļvalstu Labklājības un sociālo jautājumu centra (The Nordic Centre for Welfare and Social Issues - NVC) projektu vadītāja ar ilggadēju pieredzi šajā jomā.  

Līdzīgi semināri Rīgā jau tika organizēti jūnijā Latvijas Neredzīgo biedrības un Latvijas Nedzirdīgo savienības rehabilitācijas speciālistiem, kā arī pedagogiem, kas nodrošina apmācību bērniem ar redzes un dzirdes traucējumiem.

Rehabilitācijas un izglītības iespējas cilvēkiem ar šo smago, kombinēto invaliditāti šobrīd Latvijā ir ļoti ierobežotas, bez tam arī sociālā darba un izglītības jomas speciālistu un sabiedrības kopumā zināšanas par saziņu un darbu ar šādiem cilvēkiem ir nepietiekamas.

Lai apzinātu un uzlabotu situāciju šajā jomā, Ziemeļvalstu Labklājības un sociālo jautājumu centrs ir radis iespēju īpaša projekta ietvaros 2009.gadā organizēt seminārus speciālistiem un sniegt informatīvo atbalstu Baltijas valstīs.