GRANTI REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KURSU APMEKLĒŠANAI

Nordregio Academy sadarbībā ar Interreg IIIB projektu COMMIN piedāvā divus kursus 2005.gadā: Development Dynamics, 2005.gada 13.–15.aprīlis un 

Innovative Indicators, 2005.gada 19.–21.oktobris.

Lai iedrošinātu reģionālās attīstības un telpiskās plānošanas speciālistus no Baltijas reģiona (Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Baltkrievija un Krievija) apmeklēt augstāk minētos kursus Stokholmā, kurā būs dalībnieki gan no citām Eiropas valstīm, gan no Ziemeļvalstīm, kursu organizētāji piedāvā iespēju pieteikties uz grantiem. Grantu skaits ir ierobežots (aptuveni 12), un tie sedz dalības maksu kursos, lielāko daļu ceļa un uzturēšanās izdevumus.

Pieteikšanās termiņš granta saņemšanai uz kursiem "Development Dynamics" - 2005.gada 1.februāris. Pretendenti uz grantiem par granta piešķiršanu/atteikumu tiks informēti divas nedēļas pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.