GRANTU PROGRAMMA MĀKSLINIEKIEM "NORDIC RESORT"

"Nordic Resort" ir jauna mākslinieku rezidenču programma, kuru piedāvā NordScen (Nordic Centre for Performing Arts). "Nordic Resort" piedāvā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu  skatuves māksliniekiem vienreizēju iespēju iepazīt citās valstīs praktizētos izteiksmes līdzekļus un attīstīt savas māsklinieciskās dotības.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš rezidencēm 2005.-2006.g.: 2005.gada 1.marts

Sīkāka informācija par programmu, prasībām, kā arī elektroniska pieteikumu veidlapa: www.nordscen.org/nordicresort.