PIEŠĶIRTI MAZIE GRANTI ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IETVAROS

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā ir atbalstījis trīs projektus Ilgtspējīgas attīstības programmas ietvaros.

Atbalstītie projekti:

“Jūsu tiesības un iespējas strādāt", Latvijas Nedzirdīgo asociācija;

“Produktu drošības kontroles programmas attīstīšana, izmantojot pieredzi no Ziemeļvalstīm", Patērētāju aizsardzības birojs;

"Trīspusēja sociālā dialoga veicināšana Madonas rajonā", Madonas Biznesa inovāciju un informācijas centrs.