Latvija iesaistās Ziemeļvalstu projektā kopīgas programmas izstrādei

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts ir kļuvis par Ziemeļu Ministru padomes pārraudzībā esošas Ziemeļvalstu pētniecības padomes NordForsk projekta „The Citizens’ Services turning public-private outside-in” partneri. Projekta mērķis ir izveidot kopīgu zinātniski pētniecisku Ziemeļvalstu un Baltijas valstu programmu, kas finansēs projektus iedzīvotājiem vajadzīgāko e-pakalpojumu attīstībai, kā arī nodrošinās pakalpojumu izstrādātājus un sniedzējus – valsts iestādes un privātos uzņēmumus – ar situācijas analīzi un iespējamiem risinājumiem.
Projekta partneri ir Islandes Universitātes Pētījumu koordinēšanas birojs, Norvēģijas Zinātniskā padome, Igaunijas Ekonomisko lietu un sakaru ministrija un Lietuvas Informācijas sabiedrības attīstības komiteja. Noslēdzot līgumu ar Zviedrijas Inovāciju sistēmu valsts aģentūru (VINNOVA), kas koordinē projektu, par projekta partneri kļuvusi arī Latvija.

Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Ziemeļvalstīs e-pārvaldes attīstības procesi norisinās līdzīgi. Lai arī Latvijā patlaban pieaug valsts budžeta un privātā sektora ieguldījumi e-pakalpojumu attīstībā, kā arī paplašinās sadarbība ar Eiropas Savienības valstīm e-pakalpojumu nodrošināšanā, nav konkrētu pētījumu par to, kādi e-pakalpojumi, pamatojoties uz iedzīvotāju vajadzībām, būtu jāattīsta.
Piedaloties projektā, visi tā dalībnieki, tostarp Latvija, iegūs pētījumu par valsts iedzīvotāju pieprasījumu pēc e-pakalpojumiem, kā arī noderīgas zināšanas nākamās paaudzes e-pakalpojumu attīstīšanai.
Šā gada 18. martā projekta partneri Latvijā rīko semināru, kur diskusijās tiks noskaidrots, kādas ir problēmas uz iedzīvotāju vajadzībām vērstu e-pakalpojumu izveidē un kā zinātniski pētnieciskas programmas īstenošana varētu palīdzēt e-pārvaldes attīstībā. Projekta rezultātā katra dalībvalsts iegūs pamatinformāciju, kuru paredzēts izmantot kopīgas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu programmas izveidei.