Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas darbība tiek pagarināta

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kultūras ministri ir nolēmuši pagarināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu „Kultūra” līdz 2017.gadam. Programma atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. 2013.gadā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu „Kultūra” ir saņēmusi 1018 pieteikumus no visām programmā iesaistītajām valstīm un atbalstījusi 339 dažādus kultūras projektus par kopējo finansējumu  1.285.100 eiro.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu „Kultūra” kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis. Programma sāka darboties 2009.gadā un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā. Visi programmas moduļi, kurus pārvalda Ziemeļvalstu Kultūras punkts saturs , paliks nemainīgi arī turpmākos gadus .