Starptautiska konference par integrācijas jautājumiem

Katru gadu Eiropa sastopas ar jauniem izaicinājumiem integrācijas jomā. Tos izjūt politiķi, sociālie darbinieki, vēsturnieki, akadēmiķi un, protams, pilsoņi. Vai mums izdodas tikt galā ar šiem izaicinājumiem? Vai mēs varam teikt, ka mēs šodien dzīvojam saliedēti? Un, ja nē, - vai mēs varam identificēt veidus, kā saliedēties? Lai gan imigrācijas modeļi un iemesli katrā reģionā atšķiras, daudzas Eiropas valstis saskaras ar līdzīgu problēmu – pastāv lielas sociālās grupas/kopienas, kas nav integrējušās sabiedrībā. Lai gan cēloņi un pieredze atšķiras, problēmas ir līdzīgas - dalītas informācijas telpas, nepietiekama integrācija izglītības sistēmā un dažāda vēstures uztvere. Baltijā to saasina ģeogrāfisks tuvums Krievijai, kā arī nesenā vēsture. Savukārt daudzās "vecajās" Eiropas valstīs vislielākā problēma ir sociālā nevienlīdzība. Kā izlīdzsvarot individuālo brīvību, kas ietver tiesības dzīvot atsevišķā, paralēlā sabiedrībā, ar nepieciešamību līdzdarboties tādas demokrātiskas kopienas sabiedrībā, kas balstās uz vērtībām, kas nodrošina efektīvi funkcionējošu demokrātiju? Kā apvienot sabiedrības daudzveidību un uzņemošās sabiedrības atvērtību šai dažādībai ar uzņemošās nācijas tiesībām saglabāt savu kultūras telpu? Vai identitāte ir izslēdzoša vai papildinoša? Vai cilvēkiem 21. gadsimtā dabīgā veidā izveidosies vairākas identitātes? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem starptautiskā konferencē “Saliedēti Eiropā (?) – Integrācijas politika Eiropā 21. gadsimtā”, kas notiks Rīgā 2013. gada 15.-16.maijā
“Splendid Palace”, Elizabetes iela 61, meklēs starptautiska līmeņa eksperti – politiķi, akadēmiķi un praktiķi - no Apvienotās Karalistes, Īrijas republikas, Vācijas un ASV, kā arī Latvijas speciālisti.

Nacionālais integrācijas centrs ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projekts, kuru īsteno ar Eiropas trešo valstu valspiederīgo integrācijas fonda atbalstu (projekta Nr. IF/2011/1.b./1) Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

 

Šī konference tiek organizēta ciešā sadarbībā ar Eiropas Savienības valstu kultūras institūtu tīkla (EUNIC) klāsteri Rīgā. Uz konferenci tiek aicināts jebkurš interesents, kas vēlas uzzināt starptautiska līmeņa ekspertu viedokli par šādiem tematiem:
■- Pilsoniskā kultūra
■- Sociālā atmiņa un vēsturiskā atmiņa
■- Izglītība un valoda
■- Demokrātija un informācijas telpa
■- Identitāte un dažādība

Konferences programma.

Darba valoda: latviešu un angļu (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana). Konferences dalības maksa: bez maksas