Ziemeļvalstu Enerģētikas izpētes institūts piešķir 100 miljonus enerģētikas projektiem

Atzīmējot savas pastāvēšanas 25.gadadienu, Ziemeļvalstu Enerģētikas izpētes institūts 2010.gada rudenī izsludināja projektu konkursu „Ilgtspējīgās enerģijas sistēmas 2050”. Programmas mērķis ir attīstīt integrētus risinājumus enerģētikā, iesaistot atjaunojamās enerģijas resursus, zemu oglekļa emisiju transportlīdzekļus, elektroenerģijas pārdales tīklus un elektroenerģijas tirgus. Sākotnēji tika saņemti 90 pieteikumi, kuru potenciālās izmaksas kopsummā pārsniedza 1 miljardu Norvēģijas kronu. Pieteicēju spektrs aptvēra visu Ziemeļvalstu reģionu, tai skaitā Grenlandi un Fēru salas, apliecinot Ziemeļvalstu interesi gan par esošajām enerģijas piegādēm, gan arī to attīstību nākotnē. Pirmajā atlases kārtā tika izvēlēti 29 projekti. Otrajā atlases kārtā projektus rūpīgi izvērtēja starptautisku ekspertu žūrija, kā rezultātā Ziemeļvalstu Enerģētikas izpētes institūta valde izvēlējās 10 projektus, kuriem piešķirt izsludinātās programmas „Ilgtspējīgās enerģijas sistēmas 2050” finansējumu.
Izvēlēto projektu darbības jomas - saules enerģijas ražošana, bionerģija, vēja enerģija, t.s. viedie energoapgādes tīkli, vispārēja enerģētikas politika, kā arī transports. Kopējā summa 100 miljonu NOK apmērā tiks pārdalīta starp 8 izpētes projektiem un 2 energoražošanas projektiem. Projektu partneri pārstāv visas Ziemeļvalstis un prestižāko reģiona universitāšu vadošos pētniecības institūtus, kā arī enerģijas ražošanas nozares.
Šāda starpnozaru un pārrobežu sadarbība ir lielisks pamats, lai piešķirtu Ziemeļvalstu sadarbībai papildus vērtību un veicinātu ciešākas savstarpējās attiecības arī akadēmiskajā vidē. Tāpat uzsvars uz enerģētikas sistēmām paver jaunas iespējas doktorantiem, jo tie var dot savu ieguldījumu spēcīgas Ziemeļvalstu sadarbības tradīcijas izveidei enerģētikas sektorā. Kā secina Ziemeļvalstu Enerģētikas izpētes institūta pārstāve Emma Petersone (Emma Petersson): “Šī ir pirmā reize, kad enerģijas pētniecība Ziemeļvalstīs tiek skatīta no sistēmiskas perspektīvas. Spriežot pēc lielā pieteikumu skaita un to dažādības, ir skaidrs, ka tieši šādas pieejas ilgu laiku ir pietrūcis gan akadēmiskajā vidē, gan ražošanas sektorā.”
Vairāk informācijas par programmu „Ilgtspējīgās enerģijas sistēmas 2050” un atbalstītajiem projektiem skatīt mūsu mājaslapā.
Īsumā par Ziemeļvalstu Enerģētikas izpētes institūtu
Ziemeļvalstu Enerģētikas izpētes institūts ir Ziemeļu Ministru padomes institūcija. Tā tika dibināta 1999.gadā kā turpinājums Ziemeļvalstu Enerģētikas pētniecības programmai, kas tika aizsākta 1985.gadā. Institūcijas uzdevums ir veicināt un atbalstīt Ziemeļvalstu kā vadošā kompetences reģiona lomu attiecībā uz jauniem atjaunojamās enerģijas risinājumiem un veiksmīgi operējošiem enerģētikas tirgiem.  
Kontaktpersona papildus informācijai: izpilddirektore Anne Cathrine Gjærde, tālr. +47 99 23 94 05.