E-zinātnes konference Somijā

Ziemeļu Ministru padomes Somijas prezidentūras ietvaros 29.-30.septembrī Helsinkos norisināsies konference par e-zinātni. Pasākumam ir cieša saistība ar Ziemeļvalstu pētniecības institūta Nordforsk administrēto Ziemeļvalstu e-Zinātnes iniciatīvu 2011.-2015.gadam.

Konference apskata galvenos ar e-zinātni saistītos jautājumus: e-infrastruktūra un t.s. „mākoņu skaitļošana” (cloud computing), pētniecības metodes un rīki, pētnieku prakse un izglītība, zaļās tehnoloģijas, mijiedarbība starp pētniecību, politiskām vadlīnijām, uņēmējdarbību un rūpniecību. Mūsdienu pētniecība vairs nav iedomājama bez attiecīgas infrastruktūras: tehniskiem instrumentiem un palīgrīkiem, kā arī socioekonomiskām sistēmām zināšanu organizēšanai un apmaiņai. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijās balstīta infrastruktūra ir neaizstājams pamats visām ar pētniecību un inovācijām saistītām norisēm.

Labi attīstīta zinātnes e-infrastruktūra pavērtu iespējas dažādu nozaru pētnieki em sadarboties globālā mērogā, izmantojot identiskus datu kopumus un tādējādi paplašinot zināšanu robežas. Jaunu tehnoloģiju izmantošana pētniecībā  veicina atklājumu, inovāciju un radošu risinājumu izveidi, kas sniedzas pāri starpnozaru robežām.

 

E-zinātne met jaunus izaicinājumus gan akadēmiskajām un zinātnes aprindām, gan arī inovāciju sektoram. Kā izmantot šīs jaunās iespējas pilnvērtīgāk? Un kādas priekšrocības paver Ziemeļvalstu sadarbība e-infrastruktūras un zaļo tehnoloģiju attīstībā?

Konferenci organizē Somijas Izglītības un kultūras ministrija, IT zinātnes centrs „CSC - IT Center for Science Ltd.” (Somija), Somijas Nodarbinātības un ekonomikas ministrija, Ziemeļu Ministru padome un Ziemeļvalstu pētniecības institūts Nordforsk. Dalība konferencē ir bez maksas, iepriekš reģistrējoties.  

Vairāk informācijas par konferenci: http://www.csc.fi/english/pages/escience